Projektu vadība, iekārtas un
pārtikas rūpniecības tehnoloģisko
līniju projektēšana un to realizācija

Par mums

SIA ILM ir 2006.gadā dibināta ģimenes kompānija. Mūsu galvenais darbības virziens ir pārtikas rūpniecības nozares projektu vadība, iekārtas, tehnoloģisko līniju projektēšana un realizācija.

Uzņēmuma filozofija ir vērsta uz ilgtermiņa sadarbību ar klientiem, nevis kapitālu.

Mūsu virzītājspēks un radošums ir mūsu klientu sekmīga attīstība.

Uzņēmums sekmīgi sadarbojas ar pieredzējušiem savas nozares profesionāļiem. Personāls regulāri piedalās starptautiskās pārtikas rūpniecības izstādēs, konferencēs un forumos. Tiek uzturēta cieša sadarbība ar universitātēm un to nozares profesoriem.

Sadarbībā ar universitātēm un kopā ar klientiem pirms atsevišķu projektu realizācijas, tiek izstrādāti pilotprojekti, veikti rūpīgi pētnieciskie darbi laboratorijās, tehnoloģiju un zinātnes pārneses centros

No 2016.gada septembra esam Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedri.

SIA "ILM" ir noslēdzis 27.02.1017 līgumu Nr. SKV-L-2017/105 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Projekti

SIA ILM sekmīgi piedalījās Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros partneru apvienība – SIA “Nordic Food”, Rīgas Stradiņa universitāte, SIA “Rasa Botanicals”, SIA “ILM” un pagasta zemnieku saimniecība “Kurmīši” projekta. Sadarbojoties ar partneriem, tika realizēts projekts Nr. 19-00-A01612-000013 “Jaunu metožu, tehnoloģiju un risinājumu izstrāde un pārbaude Latvijas lauksaimniecības augu cilmes šūnas iegūšanas procesā, radot inovatīvu risinājumu to tālākai integrācijai dzeramajā ūdenī”.

ŠI projekta mērķis par inovatīva risinājuma radīšanu, kas ļauj noskaidrot efektīvāko un ekonomiski lietderīgāko augu cilmes šūnu iegūšanas tehnoloģiju un augu cilmes šūnu izmantošanu dzeramajā ūdenī, radot labvēlīgu ietekmi uz cilvēka organismu, uz kā bāzes tiks izstrādāts absolūti inovatīvs augstas pievienotas vērtības produkts – augu cilmes šūnu saturošs dzeramais ūdens (funkcionālais dzēriens) tika pilnībā sasniegts.

Notiek aktīvs darbs pie jaunu projektu īstenošanas!

Klienti

Partneri

Projektu realizācijas procesā veiksmīgi sadarbojamies ar pieredzējušām starptautiskām iekārtu ražotājkompānijām.

Klientiem tiek nodrošināts profesionāls un operatīvs servisa atbalsts. Papildus servisa nodrošināšanai ir noslēgts sadarbības līgums ar SIA Dayton dayton uzņēmumu.

Mūsu sadarbības partneriem ir pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu projektu sagatavošanā un administrēšanā, kā arī investīciju piesaistei uzņēmumu attīstībai.

Mediji

SIA ILM sadarbībā ar Itālijas uzņēmumu STALAM S.r.l.
Produktu defrostācijai tiek pielietoti radio frekvenču viļņi, kuras pamatā ir elektromagnētiskās enerģijas izkliede produktā. Siltuma ražošana notiek uzreiz un nodrošina ātru, vienmērīgu un precīzi kontrolētu tehnoloģisko procesu, tādējādi nodrošinot izcilus rezultātus produktu kvalitātes (struktūra, higiēna) un enerģijas patēriņa ziņā.

Kurts Kleinhofs-Prūsis / SIA Puratos Latvia atsauce : "Ar defrostācijas iekārtas palīdzību esam uzlabojuši darba vietu erganomiku, kā arī izmantojot šo iekārtu iegūstam vienmērīgi atsalušas ogas, kas ir tieši tas, kas nepieciešams mūsu ražošanas procesiem. Esam apmierināti arī ar šīs iekārtas uzstādīšanas gaitu un instalācijas darbu kvalitāti".

SIA ILM sadarbībā ar AS Smiltenes piens sekmīgi realizējis inovatīva produkta - kraukšķīgās siera bumbiņas ar dažādām garšām izstrādi. Šī produkta derīguma termiņš ir līdz pat 1 gadam, dod iespēju plašākiem eksporta tirgiem, tāpat nav nepieciešami speciāli uzglabāšanas temperatūru režīmi. Siera kraukšķi Riga Food 2021 izstādē ieguva zelta medaļu.

SIA ILM sadarbībā ar SIA LIEPKALNI un Itālijas speciālistiem no uzņēmuma Tecoma drying technologies S.r.l. pirmo reizi Pasaulē ir izstrādājis kaltēšanas tehnoloģiju (bez piedevām) dabīgi raudzētam rudzu maizes kvasam, kas ir izcils uzturvērtības, garšas un krāsas papildinājums citām pārtikas produktu grupām. Tāpat sadarbībā ar SIA DIMDINI ir izstrādāta tehnoloģija un parametri skābētu kāpostu sulas izkaltēšanai - ļoti labs papildinājums gaļas, restorānu, maizes, kosmētikas u.c. nozarēm.

SIA ILM aktīvi realizē daudzus citus inovatīvu produktu un tehnoloģisko iekārtu projektus.

SIA ILM aktīvi piedalās Latvijā organizētajās ( Riga Food, Rāmava, Minox u.c) un starptautiskajās izstādēs (Vācijā - AnugaFudTec, IFFA, Itālija - CibusTec, Zviedrijā - Elmek, Dānijā - Agromek u.c.) dažādās konferencēs un forumos.

Kontakti

SIA ILM

"Dziri" -1 Topciems,
Popes pag., Ventspils nov.,
LV-3614,
Latvija

Dr.sc.ing. Ivo Līdums
Tālrunis: +371 29 150 444
E-mail: [email protected]
Skype: ivo.lidums