Projektu vadība, iekārtas un
pārtikas rūpniecības tehnoloģisko
līniju projektēšana un to realizācija

Par mums

SIA ILM ir 2006.gadā dibināta ģimenes kompānija. Mūsu galvenais darbības virziens ir pārtikas rūpniecības nozares projektu vadība, iekārtas, tehnoloģisko līniju projektēšana un realizācija.

Uzņēmuma filozofija ir vērsta uz ilgtermiņa sadarbību ar klientiem, nevis kapitālu.

Mūsu virzītājspēks un radošums ir mūsu klientu sekmīga attīstība.

Uzņēmums sekmīgi sadarbojas ar pieredzējušiem savas nozares profesionāļiem. Personāls regulāri piedalās starptautiskās pārtikas rūpniecības izstādēs, konferencēs un forumos. Tiek uzturēta cieša sadarbība ar universitātēm un to nozares profesoriem.

Sadarbībā ar universitātēm un kopā ar klientiem pirms atsevišķu projektu realizācijas, tiek izstrādāti pilotprojekti, veikti rūpīgi pētnieciskie darbi laboratorijās, tehnoloģiju un zinātnes pārneses centros

No 2016.gada septembra esam Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedri.

SIA "ILM" ir noslēdzis 27.02.1017 līgumu Nr. SKV-L-2017/105 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Projekti

SIA ILM ir veiksmīgi piedalījies vairāk kā 100 projektos, kuru kopējais budžets pārsniedz 50 miljonus eiro.

Uzņēmums specializējies piena, zivju, gaļas, maizes, dzērienu, augļu un dārzeņu pārstrādes nozarēs.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros partneru apvienība – SIA “Nordic Food”, Rīgas Stradiņa universitāte, SIA “Rasa Botanicals”, SIA “ILM”un pagasta zemnieku saimniecība “Kurmīši” – realizē projektu Nr. 19-00-A01612-000013 “Jaunu metožu, tehnoloģiju un risinājumu izstrāde un pārbaude Latvijas lauksaimniecības augu cilmes šūnas iegūšanas procesā, radot inovatīvu risinājumu to tālākai integrācijai dzeramajā ūdenī”.

Projekta mērķis ir inovatīva risinājuma radīšana, kas ļauj noskaidrot efektīvāko un ekonomiski lietderīgāko augu cilmes šūnu iegūšanas tehnoloģiju un augu cilmes šūnu izmantošanu dzeramajā ūdenī, radot labvēlīgu ietekmi uz cilvēka organismu, uz kā bāzes tiks izstrādāts absolūti inovatīvs augstas pievienotas vērtības produkts – augu cilmes šūnu saturošs dzeramais ūdens (funkcionālais dzēriens), a kura izcelsme balstīta uz vietējām izejvielām.

Klienti

Partneri

Projektu realizācijas procesā veiksmīgi sadarbojamies ar pieredzējušām starptautiskām iekārtu ražotājkompānijām.

Klientiem tiek nodrošināts profesionāls un operatīvs servisa atbalsts. Papildus servisa nodrošināšanai ir noslēgts sadarbības līgums ar SIA Dayton dayton uzņēmumu.

Mūsu sadarbības partneriem ir pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu projektu sagatavošanā un administrēšanā, kā arī investīciju piesaistei uzņēmumu attīstībai.

Kontakti

SIA ILM

"Dziri" -1 Topciems,
Popes pag., Ventspils nov.,
LV-3614,
Latvija

Dr.sc.ing. Ivo Līdums
Tālrunis: +371 29 150 444
E-mail: ivo@ilm.lv
Skype: ivo.lidums